Crustaceology

Leucosia formosensis

Species: Leucosia formosensis
Author: Sakai, 1937
Size: 30.6 mm.
Locality: Philippines. Olango Island, near Mactan. Taken with lumun lumun net 80-150 m.

ID: 271045 category:
Search: